HOBBY-MOTOSKIJÖRING 2016

 

Záměrem organizace hobby závodů je sjednotit jednotlivě pořádané závody různých pořadatelů (každý z pořadatelů si odpovídá za svůj závod)do jednoho celkového poháru. Předběžná dohoda všech pořadatelů je na jednotném kalendáři s termíny, které by co nejméně kolidovaly se Seriálem MČR. Dalším důvodem je také motivace všech týmů zúčastnit se co nejvíce závodů seriálu a dosáhnout maximálního zisku bodů do celkového hodnocení.

 

Organizace, bezpečnost. pojištění, technické a finanční zajištění jednotlivých závodů je plně v režii každého z pořadatelů jednotlivých závodů, hodnocení a ocenění samotného závodu také. Sportovní klub Studené pouze zapisuje výsledky jednotlivých závodů do konečné tabulky. Výsledky jednotlivých závodů budou po sezoně vyhlášeny. Výše startovného je na uvážení každého pořadatele, maximální částka byla souhlasně dohodnuta na 500,-Kč za tým.

 

Společná zůstávají některá pravidla a parametry tratí, systém kvalifikačních a finálových jízd a bodové hodnocení do celkového poháru.(viz uvedeno níže)

Startovní čísla budou přiřazena podle zápisu do prvního závodu a budou neměnná po celou závodní sezónu. Čísla je možné předběžně rezervovat zde sks.klub@seznam.cz; tel. 603 827 966.

Za závodní tým je považován jezdec a lyžař, startovní číslo náleží jezdci, lyžař může být během závodní sezóny nahrazen.

 

Program dne 9:00 -10:00 Prezentace

10:00 -11:00 Tréninkové jízdy

11:30 První rozjížďka

 

Minimální délka kvalifikační jízdy je 4000m.

Kvalifikační jízdu pojede každý závodní tým podle rozpisu a to celkem 3krát, počet závodníků ve skupinách kvalifikačních jízd je podle uvážení pořadatele (cca 5-7 závodníků ve skupině).

Do finále A postupuje přímo 8 nejlepších závodníků z výsledků kvalifikačních jízd a 2 nejlepší závodníci finále B.

Do finále B postupuje 8 závodníků z pozice 9.-16. výsledků kvalifikačních jízd.

 

 

 

Bodové hodnocení do poháru bude podle umístění ve finále A a finále B, ato :

1.místo 25 bodů

2.místo 22 bodů

3.místo 19 bodů

4.místo 17 bodů

5.místo 15 bodů

6.místo 13 bodů

7.místo 11 bodů

8.místo 9 bodů

9.místo 8 bodů

10.místo 7 bodů

11.místo 6 bodů

12.místo 5 bodů

13.místo 4 body

14.místo 3 body

15.místo 2 body

16.místo 1 bod

Průběžné výsledky budou aktualizovány po každém odjetém závodním víkendu a budou volně k nahlédnutí na webu www.sksteam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny se mohou měnit dle připravenosti tratí a sněhových podmínek, z důvodu odjetí co nejvíce závodů.

 

Podmínky pro pořadatele závodů:

 

-šířka tratě z důvodu bezpečnosti jezdců bude min. 5m

 

-šířka startovacího prostoru bude min. 10m a to v délce min.20m

 

-z důvodu bezpečnosti diváků budou označeny zakázané zóny a prostory pro diváky.Divácká zóna bude 5m od závodní tratě a to buď vyznačená páskou vstup zakázán nebo cedulemi vstup zakázán,zakázaný prostor( v případě vniknutí diváků do zakázaného prostoru může pořadatel zastavit závod červenou vlajkou nebo musí neprodleně vykázat diváky ze zakázaného prostoru)

 

-povinnost pořadatele: účast sanitky nebo zdravotní služby

 

-závod je startován na vlajku a otočnou cedulí 15 a 5 sek.

 

-pokud některý jezdec ztratí lyžaře,musí buď dokončit kolo bez lyžaře , nebo musí zastavit na kraji tratě a počkat až ho lyžař dojede.Pokud se jezdec otočí a pojede pro lyžaře v opačném směru(i mimo závodní trať) musí být okamžitě diskvalifikován z rozjížďky.Pokud spadne jezdec ,nesmí lyžař blokovat trať nataženým lanem a bránit předjetí ostatních závodníků,v opačném případě bude diskvalifikován.Při průjezdu cílem se musí jezdec držet lana jinak se jim nebude kolo započítávat.

 

-jezdec může být též diskvalifikován za nebezpečnou jízdu tj. najíždění do soupeřova lyžaře nebo opakované úmyslné najíždění na lyže.

 

-tento seriál je vypsán pouze pro jezdce bez licencí.Zjistí-li pořadatel že některý z jezdců vlastní licenci bude jezdec diskvalifikován,nebo přeřazen do skupiny licence.Pokud se naše termíny potkají s terminy MČŘ v motoskijöringu a na naše závody přijedou licenční jezdci, pojedou v jiné kategorii jako doprovodný program bez započítání do celkového pořadí.

 

-za účasti mladších jezdců osmnácti let musí rodiče těchto jezdců potvrdit souhlas se závoděním svým podpisem na presenční listinu.

 

-povinná výbava závodní dvojice-homologovaná přilba na motocross pro jezdce i lyžaře.

 

Na těchto společných pravidlech se dohodli všichni organizátoři jednotlivých závodů a byly odsouhlaseny všemi jednohlasně

 

Tato pravidla jsou stanovena hlavně pro bezpečnost jezdců a diváků.