Z historie a činnosti Sportovního klubu Studené

 

Naše dobrovolné sdružení bylo oficiálně založeno na jaře roku 2007.

Malá skupinka nadšených příznivců sportu se scházela již nějaký čas před tím,

než vznikla samotná myšlenka o založení klubu.

Zásluhu na vzniku SK má několik zakládajících členů a dalších příznivců sportu,

kteří s podporou Obecního úřadu, Hasičského sboru a dalších vstřícných sponzorů

stojí za současnými aktivitami klubu.
K největším myšlenkovým a tvůrčím počinům, které odstartovaly vznik sportovního klubu,

patřila výstavba nového hřiště v centru obce, které je základnou pro pořádání většiny

kulturně-sportovních akcí.
Pro samotné fungování klubu a jako zázemí při sportovních kláních bylo vedením

klubu (konkrétně ředitelem) rozhodnuto o výstavbě malé šatny,

která by sloužila i jako skládek pro technické vybavení a především lajnovačku.

Bohužel tento skromný projekt záhy ztroskotal a změnil se v megalomanskou stavbu,

která v současné podobě (se svým čtyřmetrovým barem, velikosti pro cca 20lidí

a bohatým zázemím) slouží jak původním skromným účelům, tak i pořádání větších

„sportovních“ akcí.
Mezi pravidelně pořádané akce patří amatérský nohejbalový turnaj trojic „Míráč nohejbal“,

noční nohejbalový turnaj a hobby motoskijöring. Další zajímavé akce připravujeme,

nebo podobné aktivity máme v hledáčku.